1.jpg3.jpg2.jpg

ВРАТИ ФАБРИКА ДЕСАНТ

интериорна врата 1/3

избор от стъкло, цвят, дръжки

с възможност за плъзгане и портална

по размер на клиента

интериорна врата плътна

избор от цвят и дръжки

с възможност за плъзгане или портална

по размер на клиента

 

интериорна врата мод. 12

избор от стъкло, цвят, дръжки

с възможност за плъзгане или портална

по размер на клиента

 

интериорна врата мод. 11

избор от стъкло, цвят, дръжки

с възможност за плъзгане или портална

по размер на клиента

 

интериорна врата мод. 10

избор от стъкло, цвят, дръжки

с възможност за плъзгане или портална

по размер на клиента

 

интериорна врата 3/3

избор от стъкло, цвят, дръжки

с възможност за плъзгаща или портална

по размер на клиента

 

интериорна врата мод.9

избор от стъкло, цвят, дръжки

с възможност за плъзгане или портална

по размер на клиента

 

интериорна врата мод.2/3

избор от стъкло, цвят и дръжки

с възможност за плъзгане или портална

по размер на клиента

 

интериорна врата мод.1

избор от стъкло, цвят и дръжки

с възможност за плъзгане или портална

по размер на клиента

 

интериорна врата мод. 2

избор от стъкло, цвят и дръжки

с възможност за плъзгане или портална

по размер на клиента

 

интериорна врата мод.3

избор от стъкло, цвят и дръжки

с възможност за плъзгани или портална

по размер на клиента

 

интериорна вратамод.4

избор от стъкло, цвят и дръжки

с възможност за плъзгане или портална

по размер на клиента

 

интериорна врата мод. 5

избор от стъкло, цвят и дръжка

с възможност за плъзгане или портална

по размер на клиента

 

интериорна врата мод. 6

избор от стъкло, цвят и дръжки

с възможност за плъзгане или портална

по размер на клиента

 

интериорна врата мод.7

избор от стъкло, цвят и дръжки

с възможност за плъзгане или портална

по размер на клиента

 

интериорна врата мод. 8

избор от стъкло, цвят и дръжки

с възможност за плъзгане и портална

по размер на клиента

ВСЯКА ЕДНА НАША ВРАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОИЗВЕДЕНА ПО ВАШ ПРОЕКТ, АКО Е ИЗПЪЛНИМО

*за актуална цена на моделите, моля позвънете в офиса!

www.studio-pleven90.com